Sub hơi DBacoustic LX-S55

Giá chưa gồm VAT

  • Đơn vị tính

  • Bảo hành

  • Nguồn gốc, Xuất xứ