Sub hơi bass 50 dBacousitc DK 118S

Giá chưa gồm VAT

10.500.000 

  • Đơn vị tính

  • Bảo hành

  • Nguồn gốc, Xuất xứ