Micro DBacoustic LX M8

8.100.000 

  • Đơn vị tính

  • Bảo hành

  • Nguồn gốc, Xuất xứ