Micro DBacoustic K5000S

Giá chưa gồm VAT

  • Đơn vị tính

  • Bảo hành

  • Nguồn gốc, Xuất xứ