Loa PeaVey Jazz 12 (Bass 30)

Giá chưa gồm VAT

32.000.000 

  • Đơn vị tính

  • Bảo hành

  • Nguồn gốc, Xuất xứ