Loa PeaVey Jazz 10 (Bass 25)

Giá chưa gồm VAT

28.000.000 

  • Đơn vị tính

  • Bảo hành

  • Nguồn gốc, Xuất xứ