Đẩy công suất DBacoustic H2-3000 

31.600.000 

  • Đơn vị tính

  • Bảo hành

  • Nguồn gốc, Xuất xứ