Cục đẩy công suất DBacoustic 4 kênh MA8004

Giá chưa gồm VAT

12.000.000 

  • Đơn vị tính

  • Bảo hành

  • Nguồn gốc, Xuất xứ