Tiếng Micro Quá Hay – Lắp Đặt Dàn Karaoke Cho Anh Chị Trúc Lịch,Thổ Tang-Vĩnh Phúc !!

TỔNG THIẾT BỊ BỘ DÀN :

+Loa PEAVAY JAZZ 12

+SUB dBacousitc PK115S

+Quản lí nguồn dBacoustic SP500S

+Vang dBacoustic s700Plus

+Micro dBacoustic 550Plus

+Đẩy công suất dBacoustic D4.12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *