Crossover dBacoustic CR4.8

7.500.000 

  • Đơn vị tính

  • Bảo hành

  • Nguồn gốc, Xuất xứ