Crossover DBacoustic CD48RTS (4in 8out)

Giá chưa gồm VAT

  • Đơn vị tính

  • Bảo hành

  • Nguồn gốc, Xuất xứ