Crossover DBacoustic CD48RTS (4in 8out)

  • Đơn vị tính

  • Bảo hành

  • Nguồn gốc, Xuất xứ