Combo Karaoke NEXO Cao Cấp 01 (Nexo PS10; Nexo LS1200; NEX V8.4; Controller NEXO PS10; DB S700; SP10; S500II)

Giá chưa gồm VAT

  • Đơn vị tính

  • Bảo hành

  • Nguồn gốc, Xuất xứ