Lắp Đặt JBL 515 + DBacoustic Trọn Bộ Tại THANH HÓA – Chơi Nhạc Quá Căng

BỘ THIẾT BỊ BAO GỒM:

  • Loa full JBL 515
  • Sub hơi DBacoustic PK118s
  • Vang Số DBacoustic S750 Plus
  • Micro DBacoustic 550 Plus
  • Quản lý nguồn DBacoustic P9 Pro
  • Đẩy công suất DBacoustic D4100
  • Đẩy công sất DBacoustic KD1200

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *