Lắp Đặt Dàn Karaoke SAMSON & DBacoustic Không Làm Anh Em Thất Vọng – Chất Âm Quá Đẹp !

BỘ THIẾT BỊ BAO GỒM

  • Loa SAMSON SA-712
  • Sub SAMSON SA-118
  • Vang Số DBacoustic S750 plus
  • Micro DBacoustic M800D
  • Đẩy công suất DBacoustic D4.12
  • Quản lý nguồn DBacoustic SP10 Plus

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *