Lắp Đặt Dàn Karaoke ~50tr DB & CF – Chị Hạnh Thanh Hóa

BỘ THIẾT BỊ BAO GỒM:

  • Loa CF LUX12
  • Sub điện DBacoustic SW15B
  • Vang Số DBacoustic S800 Plus
  • Micro DBacoustic 550 Plus
  • Đẩy côngsuaastt DBacoustic KP900
  • Quản lý nguồn DBacoustic SP10 Plus

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *