Dàn Karaoke CF & DBacoustic Cực Chất Lượng Mừng Tân Gia – A Thắng Hải Dương

BỘ THIẾT BỊ BAO GỒM

  • Loa CF LUX12
  • Sub Hơi DBacoustic PK115S
  • Vang Số DBacoustic S600 Plus
  • Micro DBacoustic 550 Plus
  • Đẩy công suất DBacoustic D4.12
  • Quản lý nguồn DBacoustic P9 pro

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *